Oceaniczne górnictwo głębokowodne szansą dla transformacji energetycznej – spotkanie oddziału – 1 lutego

Jedna z hipotez powstawania konkrecji polimetalicznych mówi, że powstają one również
częściowo wskutek krystalizacji i osadzania się pierwiastków rozpuszczonych w wodzie morskiej
i pochodzących z pyłu kosmicznego wpadającego do oceanów i opadającego głęboko na dno
równin abysalnych. Takie „nieziemskie” pochodzenie konkrecji polimetalicznych trudno będzie
zweryfikować, ale ich skład chemiczny stwarza szanse na pozyskiwanie ich jako surowców
niezbędnych dla zrównoważonej gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Tematem prezentacji będzie przedstawienie eksploracji złóż konkrecji polimetalicznych na
przykładzie organizacji międzynarodowej w kontekście potrzeb surowcowych związanych z
transformacją energetyczną.

Oceaniczne górnictwo głębokowodne szansą dla transformacji energetycznej
Tomasz Abramowski
1 lutego, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT
ul. Piastów 48, sala nr 14

Zapraszamy!
Marcin Biskupski