Podstawy astronawigacji klasycznej – spotkanie oddziału – 4 kwietnia

Astronawigacją nazywamy „sztukę” prowadzenia statku przy pomocy obserwacji gwiazd, planet, Słońca i Księżyca. Rozpoczynamy cykl prelekcji na ten temat w wykonaniu Kpt. ż.w. inż. Waldemara Murawskiego.

Od momentu, gdy ląd znika z zasięgu wzroku nawigatora, szuka on sposobu określenia kierunku drogi, a potem określenia swojej pozycji przy pomocy ciał niebieskich. Aby tego dokonać, niezbędne jest więc poznanie wielu jej specyficznych zagadnień:

 • Kosmos – stałe kierunki odniesienia, system słoneczny przed Copernicus, Kepler, Newton
 • Układy współrzędnych stosowane w astronawigacji – układ horyzontalny, równikowy, trójkąt sferyczny paralaktyczny
 • Pozorny ruch dobowy kuli niebieskiej
 • Ruch Słońca, gwiazd stałych, planet, Księżyca
 • Czasy – średni, słoneczny, gwiazdowy, statkowy, strefy czasowe, Granica Zmiany Daty
 • Chronometr
 • Morski Rocznik Astronomiczny – obliczanie kątów godzinnych, wschodów i zachodów Słońca, kulminacji Słońca, Księżyca, planet
 • Znajomość Nieba – identyfikacja gwiazd, planet, wybór ciał niebieskich do obserwacji astronomicznych
 • Sekstant
 • Poprawianie zmierzonych wysokości ciał niebieskich
 • Obliczanie miejscowych kątów godzinnych Słońca, Księżyca, gwiazd i planet
 • Obliczanie wysokości zliczonych i azymutów za pomocą wzorów i tablic NP. 401, wykreślanie linii pozycyjnej z pozycji zliczonej oraz z pozycji skalkulowanej
 • Obliczanie szerokości geograficznej z Gwiazdy Północnej oraz w momencie kulminacji Słońca
 • Metody obliczania współrzędnych punktu wytycznego
 • Określanie pozycji z obserwacji ciał niebieskich: Słońca, gwiazd i planet (metoda wysokościowa i szerokościowa)
 • Wykreślanie linii pozycyjnych z pozycji zliczonej oraz z pozycji skalkulowanej
 • Ogólne uwagi o wykreślaniu i dokładności linii pozycyjnych na mapie

Podstawy astronawigacji klasycznej
Kpt. ż.w. inż. Waldemar Murawski
4 kwietnia, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT
ul. Piastów 48, sala nr 14

Kpt. ż.w. inż. Waldemar Murawski to absolwent szczecińskiej WSM z końca lat 70. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Polskiej Żegludze Morskiej, kontynuując pracę firmach zagranicznych. Przez ostatnie 26 lat pracował jako kapitan, dowodząc różnymi typami i wielkościami statków, włączając w to okres 2016-2022, kiedy to dowodził jednym z największych statków na świecie VLCC, służącym do przewozu rudy żelaza z Brazylii do Azji. W październiku 2022 roku zakończył swoją morską przygodę udając się na zasłużony odpoczynek. Jego zainteresowania obejmują astronomię, historię, grę na gitarze, rower górski i windsurfing.

Serdecznie zapraszamy!
Marcin Biskupski

Przekaż 1,5% podatku
na szczecińską astronomię!

Nie wiesz na co przekazać 1,5% Twojego podatku?
Pomóż nam stworzyć astronomiczny program edukacyjny dla Szczecina!