RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, oddział w Szczecinie
  • kontakt z Administratorem Danych Osobowych – ptma@ptma.szczecin.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, bądź do momentu odwołania zgody,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji umowy bądź uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami

Przekaż 1,5% podatku
na szczecińską astronomię!

Nie wiesz na co przekazać 1,5% Twojego podatku?
Pomóż nam stworzyć astronomiczny program edukacyjny dla Szczecina!