Obserwacje gwiazd wielokrotnych – 13 listopada – spotkanie oddziału

Podczas kolejnego spotkania szczecińskiego oddziału PTMA Marcin Biskupski przybliży temat gwiazd wielokrotnych.

Obserwacje gwiazd wielokrotnych – Marcin Biskupski
13 listopada, 18.00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT, sala 726

Słuchacze będą mogli poznać teorię, rodzaje i typy tych ciekawych układów. Nie zabraknie także historii ich obserwacji, a także ciekawych przykładów gwiazd podwójnych. Druga część spotkania będzie miała charakter praktyczny. Zainteresowani dowiedzą się jak i czym obserwować gwiazdy wielokrotne i poznają metodologię pomiarów separacji układów podwójnych. Dowiedzą się także z jakich materiałów warto korzystać chcąc obserwować tego rodzaju obiekty, jak przygotowywać raporty z obserwacji i do kogo je wysyłać. Jeśli dopisze pogoda część praktyczna będzie poszerzona o obserwacje teleskopem ZUT-u.

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych, nie tylko członków PTMA!
Marcin Biskupski