Loty w kosmos 2016 – spotkanie – 14 kwietnia

W ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku odbyło się kilkadziesiąt lotów w kosmos, w celach komercyjnych, wojskowych i naukowych. Andrzej Armiński opowie o związanych z nimi nadziejach, zagrożeniach, sukcesach, porażkach, kulisach i ciekawostkach na prelekcji w czwartek 14 kwietnia 2016, o godzinie 19:00 w sali 726 BMW ZUT.

Loty kosmiczne 2016
Andrzej Armiński
14 kwietnia, 19.00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT, sala 726

Miłosz Mirowski