Kryzys zaufania do nauki. O mechanizmach uciszania opinii eksperckich – spotkanie oddziału – 7 września

Kryzys zaufania do nauki

Przewrót kopernikański wprowadził nas na ścieżkę postępu poznawczego. Dzięki nauce coraz
lepiej rozumiemy świat i konstruujemy coraz bardziej zaawansowane narzędzia i technologie.
Ostatnie lata przyniosły jednak pewien kryzys zaufania do naukowców i ich opinii.

Wykład odbędzie się w Sali Sesyjnej Rady Miasta
i będzie transmitowany na żywo!

Celem wykładu jest nie tyle ustalenie przyczyn wspomnianego kryzysu, ile opisanie i
wyjaśnienie komunikacyjnych mechanizmów jego utrwalania. W szczególności przedmiotem
rozważań będą strategie uciszania opinii eksperckich i sposoby osłabiania autorytetu nauki.

Kryzys zaufania do nauki. O mechanizmach uciszania opinii eksperckich.
dr hab. Maciej Witek
7 września, 19:00
Sala Sesyjna Rady Miasta
Plac Armii Krajowej 1, Szczecin

W pierwszej części prelekcji omówimy uogólnione ujęcie przewrotu kopernikańskiego: zmiany
w myśleniu, która polega na zawieszeniu zaufania do wyników bezpośredniej obserwacji i
poszukiwaniu hipotez odbiegających od tego, co podpowiada tak zwany zdrowy rozsądek.
Konstruowane dzięki temu teorie naukowe są więc nieoczywiste; spotykają się jednak z
akceptacją, jeśli pozwalają na skuteczne wyjaśnianie i kontrolowanie zjawisk.

W części drugiej przejdziemy do krótkiego omówienia mechanizmów uciszania, które opisują
współczesne nauki o komunikacji oraz teorie wojen informacyjnych; uciszanie, o którym
mowa, polega nie tyle na pozbawieniu innych możliwości wypowiadania słów, ile na
odebraniu tym słowom określonej funkcji i mocy oddziaływania.

W części trzeciej skoncentrujemy się na strategiach publicznego uciszania autorytetu i głosu nauki; rozważymy też, jak strategiom tym można przeciwdziałać i tym samym przywracać warunki rzetelnej
debaty publicznej.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków!
Marcin Biskupski

Przekaż 1,5% podatku
na szczecińską astronomię!

Nie wiesz na co przekazać 1,5% Twojego podatku?
Pomóż nam stworzyć astronomiczny program edukacyjny dla Szczecina!