EE Cephei – kampania obserwacyjna 2014

Członkowie szczecińskiego oddziału PTMA biorą udział w kampanii obserwacyjnej EE Cephei, gwiazdy zaćmieniowej o pięcioletnim okresie.  Międzynarodowa kampania jest koordynowana przez polskich astronomów.

Oto oficjalne ogłoszenie o trzeciej międzynarodowej kampanii obserwacji zaćmienia EE Cephei:  C. Gałan, P. Wychudzki, M. Mikołajewski, T. Tomov, D. Dimitrov, “The 2014 Eclipse of EE Cep: Announcement for a Third International Observational Campaign”
 
Kampanię obserwacyjną zaćmienia EE Cep w roku 2014 koordynują Piotr Wychudzki i dr Cezary Gałan z Centrum Astronomicznego PAN im. Mikołaja Kopernika. 

Prof. Maciej Mikołajewski zachęcał członków PTMA Szczecin odwiedzających 28 czerwca 2014 Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach do obserwowania EE Cep.
 
AAVSO wydało 9 lipca 2014 Alert Notice 502: EE Cep observations requested for upcoming eclips
 
Dyskusja na forum AAVSO poświęcona gwiazdom porównania dla EE Cephei sprawiła, że sekwencja AAVSO została zweryfikowana w oparciu o dostępne dane fotometryczne z SRO35, COKER30 i APASS.
 
W dyskusji wskazuje się także, że podane na polskiej stronie jasności R oraz I gwiazd porównania dotyczą  filtrów  Johnsona a nie Cousinsa. W konsekwencji niedopasowania filtrów do gwiazd porównania, obserwatorzy podają obserwowane jasności w paśmie R i I wpadające w dwa obszary: jaśniejsze przy użyciu polskich gwiazd porównania i słabsze przy użyciu sekwencji AAVSO.
 
Zapraszamy do obserwacji!

Marcin Biskupski

Przekaż 1,5% podatku
na szczecińską astronomię!

Nie wiesz na co przekazać 1,5% Twojego podatku?
Pomóż nam stworzyć astronomiczny program edukacyjny dla Szczecina!