Zjazd PTA – Szczecin 2021

Otwarcie 40. Zjazdu PTA (poniedziałek 13 września 2021 w godzinach 10:00-15:15)
odbędzie się w Warszawie (Aula Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie, ul. Bartycka 18) i będzie transmitowane na platformie internetowej konferencji. Natomiast poniedziałkowy panel i wszystkie sesje będą zdalne.

Zjazdy PTA odbywają się co dwa lata w różnych miastach Polski i są dużymi konferencjami naukowymi stanowiącymi przegląd aktualnych badań prowadzonych przez polskich astronomów zarówno w kraju jak i w placówkach oraz projektach zagranicznych. Zjazdom towarzyszą liczne imprezy popularyzujące astronomię wśród mieszkańców.


40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbędzie się w wirtualnym Szczecinie w dniach od 13 do 17 września 2021 r. Konferencja przybierze formułę zupełnie inną od poprzednich zjazdów, a mianowicie wykłady, panele dyskusje toczyć się będą na specjalnie do tego przeznaczonej platformie internetowej, podobnie jak Walne Zebranie członków PTA.

Jedynie uroczyste Otwarcie Zjazdu w dniu 13 września br. będzie miało charakter hybrydowy. Wykład inauguracyjny, wręczenie nagród Towarzystwa, laudacje, wykłady laureatów nagród odbędą się fizycznie w sali wykładowej w CAMK-u w Warszawie dla limitowanej ilości zaproszonych osób. Będą one transmitowane internetowo do pozostałych uczestników Zjazdu PTA.


Będzie to pierwszy w historii PTA zjazd organizowany w Szczecinie i po raz pierwszy będzie on miał formułę spotkania online. Mimo specyficznej sytuacji, planujemy również imprezy towarzyszące, aby tradycji zjazdowej stało się zadość. Ich miejsce, forma i zakres zależeć będą od sytuacji związanej z COVID-19. Informacje o tym pojawią się w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje:
https://www.pta.edu.pl/zjazd40/program-zjazdu

Łukasz Drzewoszewski