Zostań obserwatorem gwiazd zmiennych w jeden dzień

Gwiazda zmienna podwójna

Drugie spotkanie szczecińskiego oddziału PTMA, które odbyło się w dniu 13 lutego 2014 w sali seminaryjnej IF ZUT, upłynęło głównie pod hasłem obserwacji gwiazd zmiennych. Bardzo ciekawą i inspirującą prelekcję wygłosił Andrzej Armiński – wieloletni obserwator tego rodzaju zjawisk, członek AAVSO – American Association of Variable Star Observers
Wykład zorientowany był na obserwacje wizualne, ze szczególnym uwzględnieniem amatorskich badań lornetką. 

Prelegent w prosty sposób wprowadził słuchaczy w metodologię pomiaru magnitudo gwiazd, etymologię ich nazewnictwa, dogłębnie przedstawiony został schemat działania członka zrzeszonego w AAVSO. 
Andrzej Armiński podkreślił, jak ważne dla Stowarzyszenia są obserwacje każdego, nawet początkującego członka, przedstawił również przykładowe wykresy jasności gwiazd zmiennych, tworzonych na podstawie badań zgromadzonych w AAVSO. Wykład zmotywował wielu obecnych do rozpoczęcia przygody z gwiazdami zmiennymi.


W drugiej części spotkania, prezes PTMA Szczecin, Tadeusz Smela, zapoznał obecnych z możliwościami programu Observation Manager. Aplikacja służy do gromadzenia, wymiany pomiędzy obserwatorami i archiwizacji danych związanych z obserwacjami. Pozwala w zorganizowany, czytelny sposób zbierać informacje o obserwowanych obiektach, systematyzować miejsca oglądania nieba i sprzęt jakiego używamy. Observation Manager potrafi również wysyłać raporty z obserwacji do AAVSO i innych organizacji zrzeszających obserwatorów nieba. Program jest darmowy, rozwijany przez niemieckiego fascynata astronomii Dirka Lehmanna. Dostępny jest w kilku wersjach językowych. Niedługo pojawi się oficjalna polska wersja językowa, której spolszczenie wykonał Andrzej Armiński.


💫 Pobierz program Observation Manager
Polska wersja językowa już wkrótce będzie do pobrania z naszej strony!


Na spotkanie przybyli przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, liderzy w kształceniu młodzieży w zakresie astronomii i tworzeniu modeli edukacyjnych. Zdzisław Nowak, metodyk nauk przyrodniczych z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Tomasz Skowron, fizyk ze szczecińskiego LO nr 13.
Opowiedzieli o swojej pracy i pasji związanej z astronomią oraz o sukcesach w tej dziedzinie. Wskazali na najbliższy konkurs dla gimnazjalistów / seminarium 3 marca w ZCDN, gdzie będą przedstawiane referaty uczniów z zakresu astronomii. Na najbliższe spotkanie zaproszone zostały także Panie, Gracjana Kalicka z Transgranicznego Ośrodka Edukacyjnego w Zalesiu, Jolanta Olejniczak, moderatorka astronomii z I LO w Stargardzie Szczecińskim oraz Aleksandra Blezień z Gimnazjum w Przecławiu.

Marcin Biskupski