Walentynkowe spotkanie z gwiazdami pulsującymi w rytmie serca – 13 lutego – spotkanie oddziału

Gwiazdy pulsujące w rytmie serca są nową klasą gwiazd zmiennych odkrytych około 10 lat temu. Są to układy podwójne składające się z gwiazd o silnie eliptycznych orbitach, które wykazują unikalne zmiany jasności w postaci pulsu gdy są najbliżej.

Ten puls jasności jest podobny kształtem do EKG człowieka i wynika z połączenia dwóch zjawisk:

  • wzajemne oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy składnikami gdy są najbliżej, które powoduje deformację kształtu gwiazd.
  • wzajemne oświetlanie towarzysza gwiazdowego i jednocześnie odbijanie od niego światła – efekt szczególnie widoczny gdy obie gwiazdy są najbliżej.

Walentynkowe spotkanie z gwiazdami pulsującymi w rytmie serca
Ryszard Biernikowicz
13 lutego, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych,
al. Piastów 48, sala 13

Łukasz Drzewoszewski