Twórcy współczesnej fizyki – spotkanie oddziału – 23 listopada

Dziewiętnastowieczny przełom naukowy zapoczątkowany przez Josefa Fraunhofera obserwacjami widma słonecznego, a zwieńczony modelem atomu Nielsa Bohra dokonał się w Europie Środkowej, na obszarze pomiędzy Monachium a Królewcem, pomiędzy Kopenhagą a Wrocławiem.

Twórcy współczesnej fizyki 
Paweł Szkaplewicz
23 listopada, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT, sala 726

Paweł Szkaplewicz opowie o badaczach i noblistach, którzy niedaleko od Szczecina stworzyli współczesną fizykę.