TESS-masoneria / wykład / 22 maja – Audytorium Maximum

Od wyniesienia na orbitę w 2018 roku, satelita kosmiczny Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) wykrył tysiące powtarzających się sygnałów, które mogłyby pochodzić od tranzytujących planet pozasłonecznych. Kilkaset takich kandydatek na planety już zostało potwierdzonych. Odbyło się to jednak nie tylko w oparciu o dane z TESS. Jak się okazuje, w procesie potwierdzania pierwsze skrzypce grają rozmaitego rodzaju obserwacje prowadzone z powierzchni Ziemi – swój szczególny udział mają fotometria, spektroskopia oraz obrazowanie wysokiej rozdzielczości. Należy bowiem móc uzasadnić, że dany sygnał spowodowany jest obecnością planety, a nie np. układu zaćmieniowego gwiazd.

Prelegent opowie o misji TESS oraz TESS Follow-up Observing Program (TFOP); co jest potrzebne by potwierdzić tranzytującą kandydatkę na planetę pozasłoneczną oraz, w szczególności, jak wyglądają naziemne obserwacje fotometryczne tychże obiektów w ramach TFOP Sub Group 1. Pokaże również, jak amatorzy astronomii mogą brać czynny udział w astronomii egzoplanet.

TESS-masoneria
Krzysztof Zieliński
22 maja (środa), 19:00
Audytorium Maximum Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, sala 301

Krzysztof Zieliński, członek PTMA Szczecin i zwycięzca tegorocznego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego, które miało miejsce w marcu, w Grudziądzu.

Serdecznie zapraszamy!
Marcin Biskupski

Od kosmologii do promieniowania
gamma - Jowita Borowska


Wykład w Audytorium
Maximum - 20 czerwca