Podobieństwo dynamiczne planetoid bliskich Ziemi – spotkanie oddziału – 10 listopada

Tym razem na naszym spotkaniu będą miału miejsce 3 wystąpienia: główna prelekcja „Podobieństwo dynamiczne planetoid bliskich Ziemi” oraz dwie krótsze, o praktycznych ćwiczeniach z obserwacji galaktycznej supernowej oraz o nowoczesnym amatorskim obserwatorium astronomicznym.

W ciągu pierwszego kwadransa Paweł Szkaplewicz opowie o odwiedzinach w nowoczesnym hiszpańskim amatorskim obserwatorium astronomicznym. Ilustrując temat zdjęciami porozmawiamy o rozwoju i unowocześnieniu naszego szczecińskiego obserwatorium.

Kolejne 15 minut to wzmianka o praktycznych ćwiczeniach z obserwacji galaktycznej supernowej jeszcze przed jej oczekiwanym wybuchem. SNEWS poszukuje wolontariuszy do wykonania ćwiczeń, aby miłośnicy astronomii mogli praktycznie doskonalić obserwacje takich zjawisk – jeszcze przed oczekiwanym wybuchem supernowej implozyjnej w Drodze Mlecznej. Szczegółowy plan działania przedstawi Ryszard Biernikowicz.

Główną prelekcję wygłosi Mikołaj Matuszczak. Podobieństwo dynamiczne planetoid bliskich Ziemi, całkowanie numeryczne orbit, mechanizmy ewolucji populacji, powiązanie strumieni meteoroidowych z kometami, wprowadzenie do pakietu OrbFit i bazy danych NeoDys.

Podobieństwo dynamiczne planetoid bliskich Ziemi
Mikołaj Matuszczak
10 listopada, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT
al. Piastów 48, sala nr 14 na parterze

Po tym wystąpieniu przewidujemy pytania i dyskusję, a po niej, jeśli warunki pozwolą, wizytę w obserwatorium.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków!
Marcin Biskupski

Przekaż 1,5% podatku
na szczecińską astronomię!

Nie wiesz na co przekazać 1,5% Twojego podatku?
Pomóż nam stworzyć astronomiczny program edukacyjny dla Szczecina!