Pierwsze spotkanie PTMA Szczecin

30 stycznia 2014 w sali seminaryjnej Instytutu Fizyki ZUT odbyło się pierwsze spotkanie naszego oddziału. Pierwszym punktem programu spotkania była prelekcja Zarządu na temat naszego aktualnego statusu oraz planów. Zarząd zaprezentował cele i plan ich realizacji.

Naszym celem jest utworzenie najbardziej prężnego oddziału PTMA w Polsce!

Chcemy nie tylko prowadzić obserwacje poznawcze, “miłośnicze” i popularyzatorskie, podnosić swoją wiedzę poprzez prelekcje, popularyzować astronomię wśród młodzieży, ale też uczestniczyć w programach badawczych i wysyłać wyniki naszych obserwacji do światowych ośrodków naukowych.

W sposób usystematyzowany przedstawia to ramowy plan działania na rok 2014.


Przedstawione zostały sekcje, odpowiedzialne za poszczególne dziedziny naszej działalności:

  • ds. Edukacji Szkolnej Młodzieży
  • ds. Kontaktów z Samorządami i Biznesem
  • ds. Kontaktów Naukowych
  • d.s. Internetu i Mediów
  • d.s Organizacji Spotkań Oddziału

Zarząd zaproponował również tworzenie grup tematycznych.


Po części związanej z nasza organizacją zajęliśmy się astronomią. Odbyły się dwie krótkie prelekcje wprowadzające do obserwacji gwiazd zmiennych. Tadeusz Smela zaprezentował „Wprowadzenie do gwiazd zmiennych„, a Andrzej Armiński – „Wprowadzenie do AAVSO


Dziękując wszystkim za uczestnictwo zapraszamy ponownie na spotkanie PTMA Szczecin 13 lutego w czwartek.

Marcin Biskupski

Przekaż 1,5% podatku
na szczecińską astronomię!

Nie wiesz na co przekazać 1,5% Twojego podatku?
Pomóż nam stworzyć astronomiczny program edukacyjny dla Szczecina!