O ewolucji wszechświata. Teoria i obserwacje – spotkanie oddziału – 11 stycznia

Prelegent przedstawi stan wiedzy na temat ewolucji naszego Wszechświata. Wykład będzie dyskusją na temat pytań, które stoją przed nauką dzisiaj, czym są ciemna materia i ciemna energia? Jakie przełomowe wydarzenia w toku ewolucji Wszechświata umożliwiły, pomimo tego, że podstawowe prawo fizyki mówi, że wszystko dąży do chaosu, powstanie struktur tak złożonych jak ludzie (autor przeprasza, za zastosowane uproszczenie i nazwanie człowieka strukturą). Czy teoria wielu światów jest fizyczna? W czasie przeznaczonym na pytania prelegent zaprasza do dyskusji na temat granic, nauki, filozofii i religii.

O ewolucji wszechświata – teoria i obserwacje
dr Tomasz Denkiewicz, Szczecińska Grupa Kosmologiczna
11 stycznia, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT, sala 726

źródło zdjęcia:  
X-ray: NASA / CXC / CfA / M.Markevitch et al.; Optical: NASA / STScI; Magellan / U.Arizona / D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA / STScI; ESO WFI; Magellan / U.Arizona / D.Clowe et al.

Grzegorz Zadrożny