Czy Goci znali astronomię? – spotkanie oddziału – 20 kwietnia

Kręgi kamienne na Pomorzu

Jednymi z najbardziej pobudzających wyobraźnię fenomenów archeologicznych Pomorza są zachowane do dzisiaj w lasach rozległe skupiska kręgów kamiennych. Stanowiska te, datowane na I-III w. n.e., są charakterystyczne dla tzw. kultury wielbarskiej. Dzisiaj powszechnie identyfikuje się ją z ludami gockimi, przybyłymi ze Skandynawii na Pomorze u progu naszej ery.

Czy Goci znali astronomię?
dr Bartłomiej Rogalski
20 kwietnia, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT
ul. Piastów 48, sala nr 14

☑ początkujący
☐ średnio zaawansowany
☐ zaawansowany

Genezę powstania owych kręgów próbowano wyjaśnić od początku zainteresowań badaczy ich problematyką. Pojawiły się również opinie interpretujące kręgi kamienne kultury wielbarskiej jako miejsca obserwacji nieba w pradziejach. Teorie te są do dzisiaj przywoływane. Jaki obecnie jest stan badań nad tym zagadnieniem? Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas najbliższej prelekcji PTMA Szczecin.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!