Aktywność Słońca i jej wpływ na satelity – spotkanie oddziału – 28 września

Chociaż Słońce widoczne w bezchmurne dni na niebie wydaje się niezmienną, świecącą stałym światłem kulą, w rzeczywistości jest bardzo dynamiczne. Pojawiają się na nim plamy które rosną w ciągu kilku, kilkunastu dni a potem zanikają. Rozbłyski słoneczne powstają i wybuchają, a najbardziej zewnętrzna warstwa Słońca, czyli korona, na przemian jaśnieje i ciemnieje.

Wielkoskalowe erupcje plazmy i pola magnetycznego z powierzchni Słońca odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pogody kosmicznej, mogąc przy tym generować intensywne zaburzenia geomagnetyczne na Ziemi. Wiemy, że to za ich sprawą powstają piękne zorze polarne, ale także poważne zakłócenia w działaniu sieci elektrycznych i telekomunikacji pojawiające się w przypadku wyjątkowo silnych burz geomagnetycznych.

Aktywność Słońca. Wpływ aktywności słonecznej na satelity
Jolanta Olejniczak
28 września, 19:00
Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT
ul. Piastów 48, sala nr 14

Pogoda kosmiczna ma więc bezpośredni wpływ na życie na Ziemi. Nasz świat jest wprawdzie chroniony przed nimi przez ziemskie pole magnetyczne i atmosferę, ale gdy burza słoneczna jest wystarczająco silna, może uszkodzić satelity meteorologiczne i sieć GPS, czasowo wyłączyć z użytku sieci energetyczne na powierzchni Ziemi.

Właśnie dlatego zrozumienie tych zjawisk ma kluczowe znaczenie – także dla naszego funkcjonowania na co dzień we współczesnym świecie zależnym od licznych technologii.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków!
Marcin Biskupski