Szczecin włączony do ogólnopolskiej sieci PFN

Polish Fireball Network czyli program Pracowni Komet i Meteorów mający za zadanie monitorowanie bolidów i meteorów na naszym niebie, powiększył się o kolejną stację – szczecińską. To pierwsza tego typu inicjatywa w naszym mieście.

Szczecińska stacja bolidowa została umiejscowiona została przy obserwatorium ZUT. Jej oficjalne oznaczenie PFN62. Inicjatorem powstania stacji są członkowie PTMA Szczecin. Wyposażenie stacji to kamera i komputer zbierający dane i wysyłające je do PKiM. Szczecińska stacja to pierwsza  w Polsce, działająca z kamerą ImagingSource DMK 23GX236. Kamera wycelowana jest w kierunku wschodnim, swoim zasięgiem obejmuje obszar Pomorza. Działa w pełni automatycznie, uruchamiając się po zachodzie Słońca i zbierając dane do świtu. Klatki, gdzie potencjalnie znajduje się bolid, przesyłane są na serwer PKiM. Tam następuję przegląd danych i ich późniejsza analiza.

Sprzęt i oprogramowanie potrzebne do wyposażenia stacji przekazane zostało dla szczecińskiego oddziału PTMA przez PKiM. W konfiguracji systemu pomógł Przemysław Żołądek – prezes Pracowni.

W szczecińskim oddziale PTMA tworzy się grupa, która będzie odpowiedzialna za selekcję danych dostarczanych przez stację.


Mapa Polskiej Sieci Boildowej: http://www.pkim.org?q=pl/mapa_pfn
S
trona Pracowni Komet i Meteorów: http://www.pkim.org 

Joanna Cupak