Kosmologia – nowy kierunek na Uniwersytecie Szczecińskim – trwa nabór!

Kosmologia na Uniwersytecie Szczecińskim

Studiowanie kosmologii pozwala na zaznajomienie się ze współczesnymi modelami fizycznymi opisującymi ewolucję Wszechświata w skali globalnej, począwszy od chwili Wielkiego Wybuchu. Absolwenci tego kierunku uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu fundamentalnych teorii fizycznych, takich jak ogólna teoria względności Einsteina, teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria strun, czy też teoria kwantowej grawitacji będących podstawą dla aktualnie formułowanych modeli kosmologicznych. W programie studiów duży nacisk kładziony jest na kosmologię obserwacyjną, dzięki czemu absolwenci uzyskują umiejętność analizowania danych zebranych w trakcie obserwacji astronomicznych. Program uwzględnia również, istotny w dziedzinach zajmujących się badaniem przestrzeni kosmicznej, nurt astrobiologiczny, związany z badaniem możliwości istnienia życia poza Ziemia.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW
Nauczysz się:
 • programowania oraz praktycznego stosowania metod numerycznych,
 • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych,
 • fundamentalnych teorii fizycznych stanowiących punkt wyjścia dla współczesnych model kosmologicznych,
 • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych.
Przykładowe przedmioty:
 • wstęp do kosmologii,
 • kosmologia – modele ewolucji Wszechświata,
 • wprowadzenie do współczesnych testów obserwacyjnych,
 • cząstki elementarne a budowa Wszechświata,
 • filozoficzne aspekty kosmologii,
 • ogólna teoria względności,
 • astronomia,
 • metody obserwacyjne astronomii,
 • historia kosmologii,
 • uwarunkowania fizyczne życia we Wszechświecie,
 • astrobiologia,
 • astrofizyka.
Kariera i praca:

Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytutach badawczych i laboratoriach,
 • przemyśle kosmicznym,
 • firmach informatycznych,
 • instytucjach finansowych.
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Profil studiów: ogólnoakademicki
ECTS: 180
Poziom: I stopnia
Forma: stacjonarne
Czas trwania studiów: 6 semestrów

Specjalności:

Student z 3 bloków przedmiotowych ma możliwość wyboru dwóch.

Kryteria kwalifikacji:

Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

Kryteria kwalifikacji – Grupa I

fizyka i astronomia / fizyka, matematyka

Kryteria kwalifikacji – Grupa II

 • biologia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka

Kryteria kwalifikacji – Grupa III

 • język obcy nowożytny: dowolny,
 • język polski
Dodatkowe Informacje:

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku fizyka kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy. Studia prowadzone są przez światowej klasy specjalistów z dziedziny kosmologii prowadzących badania w ramach Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej działającej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Źródło: https://kandydaci.usz.edu.pl/kierunki/kosmologia-nowosc

Marcin Biskupski

Od kosmologii do promieniowania
gamma - Jowita Borowska


Wykład w Audytorium
Maximum - 20 czerwca