Zasady uczestnictwa w dyżurach astronomicznych

Zasady uczestnictwa w dyżurach astronomicznych

 1. Obserwatorium jest dostępne dla wszystkich mieszkańców Szczecina oraz towarzyszącym im osób nieletnich w wybrane dni, o wskazanej w formularzu zgłoszeniowym godzinie, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru przybycia do Obserwatorium.
 2. Zgłoszenie należy wykonać na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie: https://tinyurl.com/27ndlbsn
 3. Każda osoba dorosła musi wypełnić formularz, podając imię i nazwisko.
 4. Każdej osobie dorosłej mogą towarzyszyć osoby nieletnie, będące pod ich opieką.
 5. Osoby dorosłe zgłaszające osoby towarzyszące biorą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, w szczególności przy wchodzeniu i schodzeniu na taras obserwatorium, oraz na samym tarasie wokół obserwatorium.
 6. Wszystkie osoby odwiedzające Obserwatorium  wchodząc do Budynku Jednostek Międzywydziałowych są zobowiązane do poinformowania pracowników recepcji o celu swojej wizyty i przedstawieniu się w celu umożliwienia weryfikacji. Pracownik recepcji Budynku Jednostek Międzywydziałowych ma prawo sprawdzić dokument potwierdzający tożsamość.
 7. Obowiązuje zakaz poruszania się po kondygnacjach Budynku Jednostek Międzywydziałowych z wyjątkiem piętra VII i VIII gdzie znajduje się wejście do Obserwatorium.
 8. Podczas wchodzenia po stromych schodach na taras Budynku Jednostek Międzywydziałowych należy zachować szczególną ostrożność. W szczególności nie wolno wchodzić na wąskie schody gdy w przeciwnym kierunku poruszają się inne osoby.
 9. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać barierek ograniczających na tarasie wokół Obserwatorium.
 10. Osoby odwiedzające Obserwatorium mają obowiązek stosowania się do poleceń pracowników ZUT i opiekunów obserwatorium – członków PTMA Szczecin.
 11. Pracownicy ZUT oraz opiekunowie Obserwatorium – członkowie PTMA Szczecin mają prawo wyprosić osoby nie stosujące się do zasad opisanych w pkt. 6- 10.
 12. Osoby uczestniczące w Dyżurach Astronomicznych wyrażają zgodę na publikację fotorelacji z wydarzeń w obserwatorium w mediach tradycyjnych i elektronicznych.